De Zwaan Uitvaarten

Melden van overlijden: 030 238 00 38
Utrecht, de Bilt, Bilthoven, Zeist & regio

Welkom op de site van De Zwaan Uitvaarten. Wij verzorgen al jarenlang uitvaarten in de stad Utrecht en wijde omgeving, waaronder Nieuwegein, Houten, de Bilt en Bilthoven, Zeist, Driebergen, Amersfoort en omstreken. Annemieke Zwanenburg, Petra Branderhorst en Nel van Ratingen zijn de drie vakvrouwen van De Zwaan (sinds 2007). We volgden diverse opleidingen waaronder de opleiding tot uitvaartbegeleider (Meander en Docendo) en de opleiding tot ritueelbegeleider (Het Moment). Wij werken vanuit de visie dat de dood deel uitmaakt van het leven. Zij mag zichtbaar en bespreekbaar zijn. Onze stijl van werken bij het verzorgen van een crematie of begrafenis  is persoonlijk; ondersteunend waar dat nodig is en zelf laten doen waar dat gewenst is. We denken mee met onze cliënten en sluiten aan bij hun leefstijl. Wij kunnen het 'gangbare' weer inhoud geven, maar we zijn ook bedreven in eigentijdse vormen bedenken en bewandelen desgewenst ongebaande paden. 

Symboliek van de zwaan

Water vormt een grens tussen de wereld van de levenden en die van de doden. In die wereld zijn de watervogels de gidsen voor de ziel. De ooievaar brengt de zielen van pasgeborenen vanuit het dodenrijk naar hun nieuwe leven op aarde, de zwaan begeleidt de ziel van de overledene naar het dodenrijk toe. Zo staat voor ons de zwaan, met haar krachtige kwaliteiten (gratie, zuiverheid, transformatie, kracht, liefde en trouw) symbool voor de processen die in de periode van sterven en afscheid nemen van levensbelang kunnen zijn.

Zwanenzang

“Kunt u ’s nachts wel slapen?”, vraagt de 17-jarige kleinzoon na de uitvaart van zijn oma aan mij. Hij verwoordt op een heel eigen manier een vraag, die vaak aan ons uitvaartbegeleiders gesteld wordt. U bent zeker vaak verdrietig? Heeft u ook nog wel tijd voor leuke dingen? Wordt u niet somber van al die verdrietige mensen?

Nog een verzuchting, die regelmatig wordt geuit als we afscheid van elkaar nemen is de volgende. De uitvaart zit erop, de condoleance is afgelopen, je geeft de familieleden een tasje mee met het condoleanceboek, de afgespeelde c’s, en alles wat er nog meer met hen mee teruggaat. “Tot ziens hè”, zeggen ze hartelijk, maar dan slaan ze de hand voor de mond. “O nee, ik wil je liever niet snel weer terugzien”, alsof de afscheidsformule een soort magische spreuk is, die het onheil over hen zal afroepen. “Ja hoor”, zeggen we dan vlug met een geruststellende glimlach, “we zien elkaar vast wel weer ‘s in de bibliotheek ”. Je ziet de ontspanning op hun gezicht: o ja, ze doet ook nog gewone alledaagse dingen. Dat er nog leven naast het uitvaartwerk is, valt even helemaal buiten hun waarneming. Dat geeft wel aan hoe intensief de dagen rond overlijden en uitvaart worden beleefd.

Een overlijden meemaken en direct daarna de drukke dagen naar de uitvaart toe, dat is geen dagelijkse kost voor de meesten. Gelukkig maar. Voor ons uitvaartbegeleiders, aan de andere kant, is uitvaarten organiseren ons dagelijks werk. Als alledaags ervaren wij ons werk echter zelden. Integendeel. Wij krijgen er in die drukke week van opbaring tot uitvaart vaak juist energie van. Hoe komt dat?

Wij persoonlijk zijn niet verdrietig, omdat wij niemand verloren hebben. We herinneren ons, als dat zinvol is, onze eigen verliezen om nog beter te kunnen afstemmen op de familie waarmee we te maken hebben. We leven mee met het verdriet dat gevoeld wordt, maar we behouden een professionele afstand.

Maar wat we vooral als bijzonder ervaren, is het directe, niet door sociale conventies gekleurde contact. Je kent elkaar niet, maar je praat van meet af aan over essentiële dingen, niet over ditjes en datjes. Voor zijpaden is geen tijd of aandacht, er zijn wezenlijker zaken aan de orde. De wereld van alledag is even teruggetreden en er ontstaat een plaats van geconcentreerde rust en doelgerichtheid. Wij ervaren dat als inspirerend en voedend. Daar ontstaan de bijzondere gesprekken, worden herinneringen gedeeld, worden eigen rituelen bedacht. Dat geeft ons energie.
Dus nee, lieve kleinzoon van je oma, we liggen er niet wakker van. We ervaren het juist als een geschenk om hier als buitenstaander bij te mogen zijn.

Zwanenzang is de titel van een reeks van twaalf maandelijkse columns in de Biltsche Courant vanaf januari 2016 geschreven door de Zwaan Uitvaarten

Workshop Mijn Laatste Reis - 4 oktober 2016

Alle grote momenten in een mensenleven worden, indien mogelijk, met aandacht voorbereid. Een geboorte, op kamers gaan of een eigen huis kopen, trouwen, een grote reis maken, met pensioen gaan, het overlijden van een naaste. Het zijn gebeurtenissen om bij stil te staan, om het leven te vieren of om te rouwen. Uw overlijden, de begrafenis of crematie en alles daaromheen, is ook zo'n belangrijke gebeurtenis. In uw eigen leven, maar ook in het leven van uw gezin, familie en vrienden. Hoe kunt u voorbereidingen treffen voor uw uitvaart, wat zet u klaar voor uw eigen laatste reis?

In een kleine groep van max. 8 deelnemers zullen we op een lichte en speelse wijze ontdekken, wat er in uw reiskoffer meegaat. Na afloop hebt u ideeën opgedaan, u hebt informatie over wat er kan en wat er mag en u weet beter wat u zelf wilt beslissen en wat u wilt overlaten aan uw naasten. U krijgt de Reisgids voor mijn laatste reis mee om uw notities in te bewaren.

De uitvaartbegeleiders van De Zwaan Uitvaarten verzorgen de begeleiding in een veilige en informele sfeer.

Datum en tijd: dinsdag 4 oktober 2016 - 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: Utrecht
Kosten : € 10,-
Opgave : mail uw naw-gegevens, het aantal personen en de datum naar info@dezwaanuitvaarten.nl of bel 030 238 00 38