De Zwaan Uitvaarten

Melden van overlijden: 030 238 00 38
Utrecht, de Bilt, Bilthoven, Zeist & regio

Loslaten

De laatste wensen die op een sterfbed worden geuit geven soms aanleiding tot lastige situaties binnen een gezin of familie. Dan laten deze wensen weinig ruimte over voor de nabestaanden: ‘Geen kijkvoorstelling, direct de kist dicht en het huis uit’. Men wil de wensen van de overledene respecteren, maar heeft ook de behoefte om op een passende manier afscheid te nemen van een dierbaar mens. Moet je zo’n wens letterlijk opvolgen? Of mag je die ruimer interpreteren? Een moeilijke keuze.

Het is vast niet de bedoeling geweest van de overledene om over zijn/haar graf heen te regeren. Goed afscheid nemen bij leven is de opdracht voor zowel de stervende als voor de naasten. De nabestaanden hebben na het overlijden ruimte nodig om de realiteit van het overlijden te ervaren en met elkaar te treuren om het verlies.

Wij denken dat dit dilemma het gevolg is van twee soorten van loslaten: het leven loslaten en de overledene loslaten. De stervende mens is bezig om alles los te laten in het licht van de dood. Wat daarna komt is onbelangrijk geworden. De naasten willen juist alles doen om hun stervende dierbare te ontlasten. Hun proces van loslaten begint later. Zij gaan daarom niet in discussie over zo’n laatste wens, zeker niet als een eerder gesprek over de uitvaartwensen niet heeft plaatsgevonden.

Goed afscheid nemen bij leven is de opdracht voor zowel de stervende als voor de naasten. 

Wij uitvaartbegeleiders kunnen hier een wezenlijke bijdrage leveren. We luisteren naar ieders wensen en zoeken een middenweg met praktische voorstellen. Zo kunnen we recht te doen aan de wensen van de overledene binnen de mogelijkheden van de nabestaanden. Dus ‘direct het huis uit na het overlijden’ kan resulteren in een nachtje thuis opgebaard blijven en pas de volgende dag  overbrengen naar een rouwcentrum. Dan kunnen de kinderen thuis nog een laatste keer om het bed zitten en herinneringen ophalen. Een moeder die - volgens een laatste wens van de dochter - niet met de laatste verzorging en het aankleden mocht helpen, kwam de handen van haar opgebaarde dochter met olie inwrijven. Een ex die niet welkom was, nam op een eigen moment in stilte afscheid.

De opluchting bij de nabestaanden is naderhand vaak groot: iedereen is aan bod gekomen en er is een gevoel van: het was goed zo.

Petra Branderhorst