De Zwaan Uitvaarten

Melden van overlijden: 030 238 00 38
Utrecht, de Bilt, Bilthoven, Zeist & regio

Persoonsgegevens De Zwaan Uitvaarten

Algemene gegevens

De Zwaan Uitvaarten             

KvK-nummer                              853553919

Website                                        www.dezwaanuitvaarten.nl

Telefoonnummer                     030 238 0038

E-mailadres                                 info@dezwaanuitvaarten

Annemieke Zwanenburg       annemieke@dezwaanuitvaarten.nl / 06 4573 1371

Petra Branderhorst                  petra@dezwaanuitvaarten.nl/ 06 4791 5080

Nel van Ratingen                      nel@dezwaanuitvaarten.nl / 06 2907 0940

 

De Zwaan Uitvaarten bestaat uit 3 personen, en is als VOF ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Utrecht sinds 31-12-2013 onder nummer 853553919. De Zwaan Uitvaarten is gevestigd aan de Nieuwe Koekoekstraat 101, 3514 ED in Utrecht.
 

Verzameling van persoonsgegevens

De Zwaan Uitvaarten verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons.

Met de opdrachtgever van de uitvaart gaan wij een overeenkomst aan om de uitvaart uit te voeren. Om die overeenkomst te kunnen uitvoeren en te kunnen factureren worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Relatie tot de overledene
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (incidenteel)
 • Kopie ID (incidenteel)
 • Kopie Bankpas (incidenteel)


Daarnaast kunnen de volgende bijzondere gegevens verwerkt worden:

 • Burgerservicenummer (BSN, incidenteel)
 • Godsdienst of levensovertuiging (alleen indien functioneel)


Voor het uitvoeren van de uitvaart leggen wij een digitaal en deels schriftelijk dossier aan, waarin naast de persoonlijke gegevens ook overeenkomst, draaiboek, kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, registratieformulieren, e-mails en dergelijke kunnen worden opgeslagen.

Er zijn veel partijen bij de uitvoering van een uitvaart betrokken. De gegevens worden alleen waar nodig aan derden verstrekt om een opdracht te kunnen uitvoeren.

U kunt zich aanmelden en weer uitschrijven om incidenteel mails / uitnodigingen te ontvangen van De Zwaan Uitvaarten. U krijgt mails op basis van door uzelf gegeven toestemming. Hiertoe wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in het databestand van het mailing programma Office 365. De gegevens worden opgeslagen en bewaard totdat u zich afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen. Na 5 jaar worden de gegevens gewist.
Via het contactformulier op de site van De Zwaan Uitvaarten kunt u een vraag stellen. Om u te kunnen antwoorden vragen wij uw naam en e-mailadres. Het opgeven van het telefoonnummer is optioneel.


Cookies

De Zwaan Uitvaarten gebruikt analytics-cookies. Via Google Analytics worden (geanonimiseerd) gegevens over surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. De Zwaan Uitvaarten gebruikt geen marketing-cookies.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Zwaan Uitvaarten gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:

Om diensten ten behoeve van een uitvaart en de nazorg te kunnen leveren.

Om producten ten behoeve van een uitvaart te kunnen leveren.

Het afhandelen van de factuur.

Verzending van mails zoals uitnodigingen workshops, Allerzielen

Een herdenkingspagina voor de familie te vullen.

Om de website te fine-tunen (geanonimiseerde gegevens)
 

Aan wie worden de gegevens verstrekt

De Zwaan Uitvaarten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Termijn van bewaren gegevens

Fiscale gegevens moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s van leveranciers en families.
De dossiers van uitvaarten bevatten waardevolle informatie voor De Zwaan Uitvaarten over het verloop van de uitvaart. Van iedere uitvaart hebben we het dossier op papier en digitaal bewaard voor latere referentie.
Kopieën van ID’s en bankpassen worden direct verwijderd wanneer het doel waarvoor ze zijn gebruikt is bereikt (bijvoorbeeld de uitkering van een uitvaartverzekering).
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De verzameling van deze persoonsgegevens vloeit voort uit de overeenkomst die wij samen zijn aangegaan. Zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten niet verrichten.

U kunt uzelf afmelden voor de mails via de link onderaan iedere e-mail. Lukt het niet via deze weg, stuur dan een verzoek naar info@dezwaanuitvaarten.nl

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Neem daarvoor contact op via info@dezwaanuitvaarten.nl

De Zwaan Uitvaarten zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.


Klacht over gegevensverwerking

Niet tevreden met de afwikkeling. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Zwaan Uitvaarten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@dezwaanuitvaarten.nl
 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Zwaan Uitvaarten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.