De Zwaan Uitvaarten

Melden van overlijden: 030 238 00 38
Utrecht, de Bilt, Bilthoven, Zeist & regio

Pijnlijke situaties voorkomen

Er zijn maar weinig mensen die hebben nagedacht over hun digitale nalatenschap. Daarom is er een ‘Social Media Testament’ ontwikkeld zodat je snel, makkelijk en gratis kan aangeven op welke social media je actief bent en wat er met die accounts moet gebeuren.

Wanneer nabestaanden niet beschikken over de inloggegevens van de overledene zullen ze contact moeten opnemen met het netwerk om het profiel aan te passen of te verwijderen. Per netwerk verschilt de manier waarop dat kan en zijn er ook verschillen tussen de ‘service’ die de nabestaanden wordt geboden.

Digitaal doolhof 

Digitale bestanden van overledenen, waarvan de wachtwoorden kwijt zijn, kunnen weer toegankelijk gemaakt worden voor nabestaanden. Dierbaar materiaal zoals foto’s, filmpjes, muziek wordt weer beschikbaar, maar ook informatie die belangrijk kan zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap. Sander van der Meer, forensisch ICT specialist, biedt met zijn bedrijf Digitale Nazorg uitkomst. 

En hieronder een overzicht van de mogelijkheden na overlijden bij een aantal verschillende netwerken:

1. Twitter 
2. Facebook
3. Instagram 
4. LinkedIn 
5. Pinterest 
6. Google plus  
7. Flickr
8. Schoolbank


1. Twitter 
Nabestaanden kunnen het account laten verwijderen. Daarnaast biedt Twitter nabestaanden de mogelijkheid om alle openbare tweets te bewaren. Verder is er een mogelijkheid om op het account van de overledene een link te plaatsen naar een online herinneringsplek (denk aan een register op Condoleance.nl). Op het account kan ook contactinformatie van de nabestaanden worden geplaatst. Hier kun je melden dat de eigenaar van een profiel op Twitter is overleden.

2. Facebook
Nabestaanden kunnen het profiel laten verwijderen of er een herinneringspagina van maken. In dat geval wordt alle privé informatie van de overledene verwijderd maar blijft de rest van het profiel zichtbaar voor vrienden die al zijn bevestigd. Vrienden en familie kunnen er berichten achterlaten. Via deze link kunt u Facebook melden dat de eigenaar van een profiel op Facebook is overleden. 

Gebruikers van Facebook kunnen (bij leven) een vriend opgeven die het profiel na overlijden kan beheren. Na overlijden moet eerst een bewijs worden verstuurd naar Facebook (zie boven) waarin duidelijk wordt dat de gebruiker is overleden. 

De aangewezen vriend kan vriendschapsverzoeken accepteren, maar kan geen privé́-berichten inzien. De vriend kan geen berichten opstellen namens de overledene, maar hij of zij kan wel de profielfoto wijzigen en eerder geplaatste berichten pinnen op de timeline.

Facebookgebruikers kunnen via de persoonlijke instellingen iemand aanwijzen als ‘erfgenaam van het profiel’.

3. Instagram
Het account van een overleden Instagram-gebruiker kan worden verwijderd of een herdenkingsstatus krijgen als de nabestaanden melding doen van het overlijden. Dit gebeurt met een vergelijkbaar formulier als bij Facebook.

De informatie die Instagram nodig heeft om het account en het profiel van een overleden persoon aan te passen is:
• Jouw volledige naam 
• Jouw eigen emailadres 
• Volledige naam van de overledene 
• De Instagram gebruikersnaam van de overledene
• De url van het Instagram profiel van de overledene 
• Overlijdensakte of ander bewijs van overlijden 
• Datum van overlijden

Instagram kan je alleen toegang verlenen tot een account als ze kunnen verifiëren dat je de accounthouder bent. Familie of vrienden krijgen dus geen wachtwoorden of andere gegevens om zelf in te loggen op het account. Het opheffen van een account kan via deze paginahet om zetten naar herdenkingsstatus kan hier. 

4. LinkedIn
Nabestaanden kunnen het LinkedIn profiel laten verwijderen. Er is een speciaal formulier dat moet worden ingevuld. Klik hier voor dat formulier en de instructies om LinkedIn te melden dat de eigenaar van een profiel op LinkedIn is overleden. 

5. Pinterest 
Het account van een overleden Pinterest-gebruiker dan door een familielid of bevoegd persoon afgesloten worden. Als je het profiel van de overledene wil afsluiten is het daarna niet meer te gebruiken.

De nabestaanden kunnen een email naar care@pinterest.com met het verzoek om het Pinterest profiel te sluiten.
De onderstaande informatie is hiervoor nodig: 
• Jouw volledige naam 
• De volledige naam van de overledene 
• Het emailadres dat de overledene gebruikte voor het Pinterest-account 
• De link naar het Pinterest profiel (pinterest.com/USERNAME) 
• Bewijs van overlijden (bijvoorbeeld overlijdensakte of nieuwsartikel) 
• Je relatie met de overledene inclusief het bewijs daarvan zoals huwelijksboekje of familiestamboom.

Pinterest belooft onmiddellijk per email te reageren en vervolgens het account en de profielen te verwijderen. Meer informatie staat hier. 

6. Google (Google+, Gmail en Youtube)
Nabestaanden kunnen het Google account verwijderen of aanpassen 
Om gebruik te maken van de verschillende Google diensten moeten gebruikers ook een account aanmaken. Met 1 account kan ingelogd worden bij Google+, Youtube, Gmail en bijvoorbeeld Analytics. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van een Gmail-gebruikersnaam; de e-mail dienst van Google. 

Als je broer, zus, vader, moeder, zoon of dochter dood gaat wil je waarschijnlijk de accounts stopzetten. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Je kunt het account sluiten, de eventuele tegoeden van het account overdragen, gegevens ophalen uit het account of gewoon een melding van overlijden bij Google doen. 

Om een Google account van een overledene op te heffen, hanteert Google een zeer zorgvuldige procedure waarin je eerst een formulier moet invullen met onder andere:
• De naam van de overledene 
• Het emailadres van de overleden persoon 
• Jouw eigen voor- en achternaam 
• Jouw eigen emailadres 
• Land 
• Sterfdatum 
• Jouw relatie met de overledene 
• Over welke Google producten gaat het? (Alle, Blogger, Google+, Anders) 
• Kopie van je eigen identiteitsbewijs (in het Engels vertaald) 
• Kopie van de overlijdensakte (in het Engels vertaald) 
• Overige relevante documenten (optioneel) (in het Engels vertaald)
• Datum van overlijden 
• Overige informatie en relevante bestanden uploaden

Ter bevestiging stuurt Google een email. Wanneer Google deze gegevens in goede orde ontvangen heeft zal een medewerker het verzoek behandelen. De afmeldverzoeken die als eerste binnenkomen worden ook als eerste opgepakt. Vervolgens ontvang je bericht met de nieuwe instructies. In deze fase moet je een aantal juridische stappen ondernemen, zoals het aanvragen van een rechterlijk bevel bij een Amerikaanse rechtbank. Omdat Google erg veel belang hecht aan de privacy van de gebruiker, geeft men op voorhand geen garantie dat een account ook daadwerkelijk wordt opgeheven. Google kan geen wachtwoorden geven waarmee iemand anders kan inloggen op het account van een gebruiker.  

Inactive Account Manager en Inactiviteitsvoorkeuren voor een Google account.
Sinds 2013 kan je inactiviteitsvoorkeuren opgeven voor een Google account. Je kan bijvoorbeeld instellen dat wanneer je 3 maanden niet inlogt je account wordt verwijderd. Deze periode heet een time-out periode. Als je na een waarschuwing per SMS of email nog steeds niet inlogt wordt de door jou opgegeven vertrouwenspersoon ingelicht. Je kan Google instructie geven om de data zoals e-mails, video en geschiedenis ook aan hen beschikbaar stellen voordat jouw account wordt verwijderd.

7. Flickr
Indien je als nabestaande het Flickr account en de bijbehorende foto’s wilt verwijderen dan moet je dat bij Yahoo! melden. Zij zijn de eigenaar van de fotowebsite Flickr. Yahoo! kan je geen toegang geven tot het profiel vanwege privacyregels maar kan het account wel verwijderen, inclusief alle foto’s. Als de overledene een betaald account had worden het abonnement en de betalingen uiteraard ook gestopt.

Om het overlijden te melden moet je onderstaande informatie bij Yahoo aanleveren:

Een brief met het verzoek om het account te verwijderen. Je dient de gebruikersnaam expliciet te vermelden.
Een bewijsstuk waaruit blijkt dat je een gevolmachtigd persoon bent die de zaken van de overledene behartigd en afwikkelt.
Een overlijdensakte van de overleden vriend of familielid.

De informatie kan je sturen naar de Legal Department via e-mailadres legalpoc-support@yahoo-inc.com. De betreffende afdeling is ook telefonisch te bereiken via telefoonnummer 001-408-349-3687, uiteraard is de taal dan wel Engels.

8. Schoolbank
Wanneer een lid van Schoolbank is overleden dient een nabestaande contact op te nemen met Schoolbank via service@schoolbank.nl. De nabestaande kan kiezen om de registratie te ongedaan te maken of om een vermelding van overlijden te plaatsen op het profiel.

Mocht een nabestaande inzage willen in de registratie, dan maakt Schoolbank een nieuw wachtwoord aan en sturen ze de inloggegevens op naar de nabestaande.

Met dank aan De Schaapskooi/Drakenburg, Baarn