De Zwaan Uitvaarten

Melden van overlijden: 030 238 00 38
Utrecht, de Bilt, Bilthoven, Zeist & regio

De Zwaan Uitvaarten sluit geen verzekeringen af.
Wij zijn van mening dat verzekeren en uitvaarten begeleiden twee zeer verschillende branches zijn. Als u de uitvaart door ons laat verzorgen, kunnen wij de verzekeraar op de hoogte stellen. Desgewenst ondersteunen wij u in de verdere afhandeling. 

Ook als u een verzekering hebt afgesloten bent u vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming.
Grote verzekeraars zoals Yarden, Monuta en Dela hebben hun eigen uitvaartonderneming en werken met eigen uitvaartverzorgers.
U bent niet verplicht om van hen gebruik te maken, u hebt hen immers als verzekeraar ingeschakeld.

Als u kiest voor een andere uitvaartbegeleider zal de verzekeraar u een compensatiebedrag uitkeren dat lager is dan de waarde van het dienstenpakket waarvoor u verzekerd bent. U kunt zelf opvragen wat het compensatiebedrag is of dit door ons laten doen.

Naturaverzekering 

De meest gangbare vorm van uitvaartverzekering is de naturaverzekering.

Deze verzekering keert geen geld maar diensten uit. Het dienstenpakket bestaat uit een door de verzekeraar vooraf met u afgesproken pakket. Dit betreft bijvoorbeeld de kist, het aantal kaarten, het rouwvervoer en de kosten van een eenvoudige crematie of een algemeen graf.

Een naturaverzekering is zeker niet de volledig verzorgde uitvaart waarmee geadverteerd wordt. Extra kaarten, een andere kist dan de standaardkist, de bloemen, de kerk, iets bij de koffie of een koffietafel betekenen extra kosten.
Bijbetalen is eerder regel dan uitzondering.

Kapitaalverzekering

Een andere vorm van uitvaartverzekering is een kapitaalverzekering, ook wel sommenverzekering, deposito of geldsomverzekering genoemd.

Deze verzekering geeft u recht op een vooraf bepaalde geldsom, die u vrij kunt besteden aan de uitvaart. U spaart als het ware bij de verzekeraar. Als u financieel in staat bent om maandelijks zelf een bedrag opzij te leggen voor uw uitvaart of een bedrag ineens apart te zetten, is dat een goed alternatief.

Voor meer informatie over uitvaartverzekeringen kijkt u op deze onafhankelijke website.