De Zwaan Uitvaarten

Melden van overlijden: 030 238 00 38
Utrecht, de Bilt, Bilthoven, Zeist & regio

De laatste verzorging is een liefdevolle handeling, waarbij voor het laatst het lichaam van uw dierbare wordt verzorgd. Behalve het wassen en kleden van het lichaam worden haren en nagels verzorgd, eventueel wordt make-up aangebracht.

Bij een overlijden thuis kunt u dit samen met familieleden doen, waarbij wij u helpen. U kunt het ook aan ons overlaten.

In een hospice helpt het verzorgend personeel u graag bij deze laatste verzorging of u laat hen dit doen. De overledene mag maximaal 24 uur op de eigen kamer opgebaard blijven en moet dan overgebracht worden naar huis of het uitvaartcentrum.

In een zorginstelling mag de overledene vaak op de eigen kamer opgebaard worden. Niet in alle instellingen wordt de laatste verzorging door het personeel van de instelling gedaan, in dat geval kunt u ons inschakelen.

Bij een overlijden in een ziekenhuis stelt de dienstdoende arts het overlijden vast. De overledene mag op de afdeling blijven tot u afscheid hebt genomen. Daarna wordt de overledene overgebracht naar het mortuarium van het ziekenhuis tot het moment van overbrenging naar huis of uitvaartcentrum. Daar kan ook de laatste verzorging plaatsvinden.

Sinds 1 januari 2010 is in Nederland een lichte balseming (thanatopraxie) toegestaan. De lichte balseming is van toepassing voor situaties waarin een langere periode overbrugd moet worden tussen overlijden en de uitvaart. Denkt u bijvoorbeeld aan een overlijden in het buitenland of het terugbrengen van de overledene naar het land van herkomst.
Wij kunnen u hierover informeren en indien gewenst zorgen dat de overledene gebalsemd wordt door een ervaren thanatopracteur. Dat kan thuis, in een uitvaartcentrum of in een ziekenhuis plaatsvinden.