De Zwaan Uitvaarten

Melden van overlijden: 030 238 00 38
Utrecht, de Bilt, Bilthoven, Zeist & regio

Allerzielen Anders 2 november 2018 in de Nicolaïkerk

In samenwerking met de Nicolaïkerk organiseerde De Zwaan Uitvaarten een allerzielenbijeenkomst in de binnenstad van Utrecht. Met Allerzielen staan we van oudsher stil bij wie we missen. In de bedding van deze eeuwenlange traditie bood de Nicolaïkerk als gastkerk ruimte aan iedereen om om deel te nemen aan Allerzielen Anders.

Oude rituelen zoals het noemen van de namen, het vertellen van verhalen, de ommegang in de kerk en het samen eten werden in een nieuwe vorm beleefd.

2017 Het jaar van De Zwaan.

We vierden in 2017 het feit van ons 10 jarig ondernemerschap.

Al een decennium lang spreidt de Zwaan Uitvaarten haar vleugels uit boven uitvaartland. Als éénvrouws-uitvaartonderneming in 2007 gestart, daarna gefuseerd en sinds 2014 een bloeiende onderneming in drievoud, waarin Nel van Ratingen, Annemieke Zwanenburg en Petra Branderhorst zeer diverse eigentijdse uitvaarten verzorgen. 

Dank zij onze kring van uitvaartassistenten, collega’s, kistenmakers, verzorgers, opdrachtgevers, raadgevers, naaste familie en vrienden, hebben we ons gesteund gevoeld op ons ondernemerspad. En dat waarderen we zeer. 
In tien jaar tijd zijn we uitgegroeid van een schattig eendje tot een prachtige, krachtige zwaan.

Caravane de Saint Martin op 5 november 2016 - lichtjesoptocht in de binnenstad van Utrecht 

In het Europese Sint Maartenjaar 2016 vierde Utrecht de begraafdag van Sint Martinus met een spectaculaire lichtjes-optocht door het centrum van Utrecht op zaterdagavond 5 november: de Caravane de Saint Martin of in goed Nederlands: De reis van Martinus.
Het verhaal van de levensreis  van Sint Martinus werd uitgebeeld in aparte onderdelen door verschillende groepen, waaronder schoolkinderen. In de optocht werd het reisverhaal verbeeld met diverse thema’s.
Licht, geluid, beeld en performance maakten de parade/ optocht tot een prachtig schouwspel voor de toeschouwers en een bijzondere ervaring voor iedereen die meeliep.

Sint Maarten stierf aan koorts in 397, 81 jaar oud, en werd begraven op 11 november, wat sinds zijn heiligverklaring in de vijfde eeuw zijn officiële gedenkdag is. We vierden dus een begrafenis! En dat was dan ook de reden dat de organisatie aan De Zwaan Uitvaarten vroeg om aan de optocht mee te werken.

 

Allerzielen in de Binnenstad van Utrecht op 2 november 2016 - tijd voor Herinnering en Troost

Op 2 november, Allerzielen, stonden we stil bij wie we missen. In de bedding van deze eeuwenlange traditie bood de Willibrordkerk in de binnenstad ruimte voor een eigentijdse vorm van herinneren: Tijd voor Herinnering en Troost.

Licht, klank, eenvoudige rituelen en de wonderschone ruimte van de kerk waren daarbij de inspiratie.

Medewerkenden waren: Willibrordkerk | De Zwaan Uitvaarten | trio LaDamai | vertelster Esther Kornalijnslijper

 

Allerzielen op 2 november 2015 - naar wie gaat mijn verdriet…

Op 2 november 2015, Allerzielen, stonden we stil bij wie we missen, een eeuwenoude traditie. Veel begraafplaatsen en kerken boden op deze dag ruimte om te gedenken.
We deden dat in het Literatuurhuis waar de deelnemers mee deden aan een eigentijdse vorm van herinneren. Muziek bracht de mensen dichter bij hun gevoelens. Het met elkaar delen schiep verbondenheid.
Met een paar eenvoudige schrijfoefeningen begeleidde schrijfdocent Mariken Ploos van Amstel het woorden geven aan het gemis. De deelnemers gingen naar huis met een tastbare herinnering aan hun dierbare.
Deze activiteit was een initiatief van De Zwaan Uitvaarten i.s.m. Stichting TrösT.

La Caravane d'Utrecht op 3 juli 2015 - ook de Zwaan liep mee.

Vrijdag 3 juli 2015, aan de vooravond van Le Grand Départ (Tour de France) trok de parade van de Caravane d'Utrecht door de binnenstad van Utrecht. Deze vrolijke theatrale en muzikale stoet verbeeldde de rol van de fiets in het leven van Utrechters van jong tot oud, van de wieg tot het graf. Ook de dood koerste mee. De Zwaan Uitvaarten ontwierp een theatrale en ingetogen begrafenisstoet met de New Orleans Funeral Band  als inspiratiebron. Symbolisch werd Het Taboe op de Dood ten grave gedragen. We maakten een fotoboek waarin meer te lezen is over de achtergrond, geïllustreerd met de foto's die Milvia Luijendijk van de Gevoelige Plaat maakte.