De Zwaan Uitvaarten

Melden van overlijden: 030 238 00 38
Utrecht, de Bilt, Bilthoven, Zeist & regio

Allerzielen Anders 2 november 2018 in de Nicolaïkerk

Tijd voor Herinnering en troost in de binnenstad van Utrecht
Organisatie: De Zwaan Uitvaarten in samenwerking met de Nicolaïkerk

Met Allerzielen staan we van oudsher stil bij wie we missen. In de bedding van deze eeuwenlange traditie biedt de Nicolaïkerk als gastkerk ruimte aan iedereen om deel te nemen aan Allerzielen Anders. Als je iemand mist en wil gedenken, ben je van harte welkom.

We bieden een mix van gezamenlijke en individuele momenten van gedenken. Er is ruimte om je eigen herinneringen te koesteren, om het gemis te voelen, maar ook voor je kracht om weer verder te gaan.

Oude rituelen zoals het noemen van de namen, het vertellen van verhalen, de ommegang in de kerk en het samen eten beleven we in een nieuwe vorm. De muzikanten, de verhalenverteller en veel geïnspireerde vrijwilligers en professionals dragen en begeleiden het geheel. We sluiten gezamenlijk af met koffie/thee, soep en allerzielenbrood.

Voor wie                 Iedereen die een overleden dierbare wil herinneren
Waar                        Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9 Utrecht
Wanneer                 Vrijdag  2 november 2018 om 17.00 uur; kerk open vanaf 16.30 uur, duur tot 18.30 uur
Meer informatie   nicolaikerk.nl; dezwaanuitvaarten.nl
Kosten                      Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom